Citacions d’actualitat

Avui, ens acontentarem en citar algunes frases que hem recollit de la premsa del dia.

En primer lloc citarem a Joan Barril: “M´agradaria que la meva família extensa, que no és altra que la societat, hi hagués gent que es declarés cristiana i que donés exemple de la seva fe. I que ho fes amb l´alegria de les conviccions i no amb la ira dels inquisidors.” Em temo que Barril, que es declara cristià, en el fons sap que el que fa és simplement un “voeux pieux” que diuen els francesos, és a dir un vot sense massa possibilitats de ser escoltat, no sé si pels cristians, però, en tot cas, pel que fa a la institució.

La segona citació serà de Serra Ramoneda que després d´atreure l´atenció sobre el fet que si es compleixen les previsions, Barcelona serà la dotzena “capital de província espanyola“ a la qual arribarà l´AVE (!), escriu: “Barcelona i el seu entorn mereixen, per la seva història, la seva empenta econòmica, un altre tracte”. Ramoneda, tot menys un radical.

I finalment citarem Joan Tapia: “…la democràcia és el govern de la majoria i el respecte als drets de les minories. L´Església en pot discrepar. Però no li convé fer servir el nom de la democràcia en va. Perquè, a Espanya, té poca autoritat moral per fer-ho.”

Leave a Reply