Com solucionar el conflicte territorial espanyol?

Rarament he vist exposar amb tanta simplicitat i sentit democràtic per algú de la “meseta”, Ignacio Sánchez Cuenca, professor de Sociologia de la Universidad Complutense de Madrid, la solució que s´hauria de donar, des del seu punt de vista, a les reivindicacions nacionalistes dins del marc de l’Estat Eespanyol. Ho fa en un article publicat a El País: ¿Qué hacer ante demadas separatistas?

Primer reconeix que el problema territorial existeix i que és un dels més enquistats de la política espanyola.

Constata que les regions perifèriques no han aconseguit desmembrar l´Estat, ni l´Estat ha reeixit a assimilar per complert les minories territorials formades per catalans, bascs i gallecs que demanen més autogovern i fins i tot la separació (S’oblida dels valencians però no és d’ell la culpa).

Afirma Sánchez Cuenca que després del Pacte de Lizarra en 1998 vam assistir a “un renacimiento orgulloso del nacionalismo español en la derecha y en buena parte de las élites intelectuales del país, coincidiendo, o provocando a su vez, una radicalización del nacionalismo catalán.

Segons ell, la Constitució del 1978 no va tancar el problema. Ens trobem “en una especie de fase constituyente permanente” que “no puede ser digerida por el sistema democratico actual” donat que la Constitució sanciona “la indivisibilidad de la patria” i que el procediment de reforma de la Constitució és tan exigent “que no resulta un instrumento útil (ni aceptable) para resolver democráticamente la cuestión separatista en nuestro país.”

Quina és doncs la seva proposta donat que considera “imprescindible” solucionar el tema tant per salut democràtica com per desactivar algunes de les coartades que, segons ell, usen els nacionalistes?

La seva solució s’inspira en la sentència del Tribunal Suprem del Canada el qual, davant les pretensions separatistes del Quebec, i els resultats del referèndum sobre la qüestió, considera que als seus habitants “no les asiste derecho unilateral alguno a la secesión, pero que si hay un apoyo claro en favor de la misma, reflejado por ejemplo en un referéndum” i fa una serie de recomanacions. Recomanacions que el govern del Canada va recollir a la llei dita Llei de la Claredat.

Salvant les diferències, el professor proposa un enfocament semblant establint unes regles clares per l’Estat espanyol. La primera de les regles, pensant en el País Basc, és que solament es podrà celebrar un referèndum en absència total de violència. També es requeriria una proposta per part d’una majoria clara i estable de les forces polítiques que propugnen el referèndum així com fixar el temps a transcórrer entre dos referèndums en cas de perdre els nacionalistes el primer.

La conclusió a la qual arriba Ignacio Sánchez Cuenca i a la que solament es poden oposar els irreductibles de “pàtries indivisibles”, és que “podría resultar conveniente atreverse a regular el asunto del separatismo de una vez por todas. Para que la democracia española tenga la conciencia bien limpia a la hora de negociar con los nacionalistas y para que los nacionalistas no puedan seguir jugando a amagar con planes rupturistas unilaterales.”

Està clar que l’autor de la proposta parteix del convenciment de que aquests requisits -que d’altra part no deixen de ser raonables i democràtics- no serien favorables als independentismes a Espanya.

Probablement tingui raó, i també la té quan pensa que es clarificaria la situació i que es faria un pas endavant en el camí de la democràcia.

Massa civilitzat i massa sentit comú tot plegat, per arribar a imposar-se!

3 Responses to “Com solucionar el conflicte territorial espanyol?”

 1. Miquel Notari ha dit:

  Per a quan un Estat federal? Pense que tinc dret a què el País Valencià i d’altres territoris es constituesquen en Estats (federats). És que, de moment, ni això! L’Estat Espanyol continua sent això, un Estat unitari descentralitzat que no reconeix que té parts pre-existents, amb tot el dret a ser considerades Estats.

  I per remat, com que açò de les autonomies (encara) no ha estat digerit pels elements més centralitzadors, contínuament llancen la brama que, amb la crisi, ha arribat l’hora d’eliminar les autonomies… Que si hi ha molta despesa, molts cotxes… Bé, d’acord; els llance una contraproposta per fer front a la crisi: Eliminació de TOTES les Diputacions Provincials d’Espanya. Ens estalviaríem de colp 50 administracions redundants. Perquè no ho defensen, açò?

 2. sergi ha dit:

  L’article es inusual a la meseta, fora bo adjuntar-lo sencer per a que el lector es fes uan idea, pero una lectura amb mes detall permet comprovar que l’autor no deixa de ser un nacionalista espanyol demcrata pero prepotent que no es reconeix a si mateix com a nacionalista.

  Te un to en el fons de superioritat respecte els independentismes als que implicitament considera violents encara que hagin renunciat a la violencia.

  Be, es un article atipic , pero en el ofns impresentable com els que habitualment publica el pais sobre aquests temes. No es veuen asi mateixos . L’estat espanyol esta sustentat en un acultura colonial irreductible que acabara amb ell mateix a base d continuar autoextingint-se per la seva incpaciat de liderar res interessant.

 3. Àngel Castanyer ha dit:

  Segi, l’article sencer es pot obtenir amb el link sota el seu titular ¿Qué hacer ante demadas separatistas?

Leave a Reply