Dubte existencial

Avui he hagut d´anar al Registre Civil de Barcelona a demanar una Fe de vida i d´estat, és a dir que certifiquessin que estic viu! I per això és evident que has de fer acte de presència.

Quina ha estat la meva sorpresa al llegir textualment en el document que m’han entregat:

La persona encarregada d´aquest Registre Civil, que subscriu aquest document,

CERTIFICA: que en virtut de l´acord, etc., etc., es declara amb valor de simple presumpció, que

el Senyor, etc., etc., natural de etc., etc., viu en el dia d´avui.

S´expedeix, etc., etc.

Primer m´ha fet gràcia això de simple presumpció.

Desprès m´ha inquietat: podria ser que només estigués presumiblement viu?

Al final he hagut d’acceptar l’evidència: com els savis, l´Administració no descarta que es pot ser viu, sense potser haver viscut!

Leave a Reply