El difícil exercici de la llibertat

Vicenç Navarro és d´esquerres. Una de les diferències entre una persona d´esquerres i una de dretes és que la primera anuncia que és d’esquerres i la segona ho dissimula que és de dretes, o ho nega, simplement.

La seva crítica a la Televisió i Radio de la Generalitat estic segur que és compartida per molts ciutadans, en tot cas, per la meva part, la comparteixo, i he tingut l’ocasió d´expressar la meva opinió en varies ocasions sobre un tema que és de primera importància per a la democràcia .

Tanmateix em permetré fer una reserva sobre un punt particular de l’article del professor Navarro.

Té tota la raó quan escriu: Un periodista pot ser molt bon professional i tenir -com tot ser humà té- els seus propis valors (valors de classe, raça, gènere, nació, religió, ideologia política) que reprodueix, conscient o inconscientment, en la seva labor periodística”.

No la té tant quan llegim: “Voldria aclarir que no qüestiono que el govern conservador anterior utilitzés als mitjans públics d’informació per a promoure la seva visió a Catalunya.”.

Jo sí que qüestiono la utilització dels mitjans d´informació per part d´un govern per a promoure la seva visió; sigui a Catalunya o arreu. La BBC, per exemple, si no m’equivoco no promou la visió del govern, es limita a assegurar un autèntic pluralisme.

És cert que el professor Navarro afegeix: “La meva crítica és que va abusar en aquesta obstinació, negant a altres sensibilitats polítiques l’espai mediàtic que els corresponia. Per aquest mateix motiu l’actual govern d’esquerres tenia tot el dret a nomenar persones d’esquerra que afavorissin el canvi i permetessin que es promogués sense exclusions la visió majoritària existent a Catalunya”.

Potser sí tingui raó el professor quan indica el camí de “nomenar persones d’esquerra que afavorissin el canvi.” Aquestes persones però, al meu entendre, no tenen perquè no caure en el mateix parany i el mateix abus que els periodistes.

Més que de persones jo parlaria de “mecanismes” a instaurar. I el professor tindria tot el dret de respondre’m: “I els mecanismes qui els instaura?”

La solució és complexa i potser alguns ho consideraran una ingenuïtat. Però a mi els anys m´han après una cosa. No s´ha d´actuar mai com la dreta però al revés. A la llarga les tenim totes les de perdre.

Leave a Reply