En la beatificació de 522 víctimes del Cop d’Estat Franquista

Sin tCarrasco FormigueraL’Església sembla no voler perdre el seu esperit de cruzada, beatificant en plena democràcia una part de les víctimes, les del “terror roig” i oblidant-se dels milers de víctimes innocents que acabaren davant d’un escamot d’afusellament dels “nacionals” traïts simplement per les seves mans calloses d’obrer, i ignorant a alcaldes de petits pobles assassinats per haver estat simplement elegits en una llista socialista, o els capellans bascos afusellats per ser fidels al seu govern legítim; o d’altres víctimes com el diputat catòlic Carrasco Formiguera.

A aquest nacionalista català d’Unió Democràtica, partit d’inspiració cristiana, la seva defensa de l’Església i les ordres religioses li valgué a Catalunya la persecució per grups que l’acusaven de clericalisme, però no el salvà de ser afusellat a Burgos el 1938 pel Govern provisional franquista “por rojo separatista”. En plena guerra i des del govern de la Generalitat de Catalunya, el president Companys havia respectat i protegit de les persecucions dels incontrolats el seu adversari polític; Franco -passejat sota pal·li per la jerarquia de la Església- no va dubtar en executar un catòlic exemplar. Com no va dubtar, tres anys més tard i la guerra acabada, en fer afusellar el mateix president Companys, arrestat a França i lliurat a la policia espanyola per la Gestapo alemanya com ho serien els dos ministres dels governs de la República, el socialista Julián Zugazagoitia i el cenetiste Joan Peiró i també afusellats.) I el 1963, el comunista Julian Grimau per “rebelió continuada”! .

Des de l’inici del cop d’estat, el bisbe Enrique Pla i Deniel, futur cardenal, més tard procurador i membre del Consejo del Reino va escriure el 6 de novembre de 1936: “Con los sacerdotes han marchado a la guerra nuestros seminaristas. ¡Es guerra santa! Un dia volverán al seminario mejorados. Esta gloriosa diócesis, con su dinero, con sus edificios, con todo cuanto es y tiene, concurre a esta gigantesca cruzada” (Escrit i reproduit perJavier Figuero autor del llibre Si los curas i frailes supieran).

El Vaticà va acceptar la definició de Creuada, i va beneïr la dictadura com a Obra de Deu. El Caudillo serà condecorat per Pius XII amb l’Ordre Suprem de Cristo. (…)

En la zona republicana, aquells que a la reraguarda cometien actes criminals, els cometien contra la voluntat de les autoritats republicanes i en contra de les poques forces de l’ordre isponibles, lleials a la República. Tot el contrari del que passava a la zona “nacional” on la repressió fou brutal, sistemàtica, i exercida per unitats organitzades i disciplinades sota les ordres dels respectius comandaments militars, de la guàrdia civil o de falange.

(…)

 

 

Al País Basc, com és ben sabut, la Legió Còndor alemanya a les ordres de Franco perpetrà a Guernika el primer bombardeig de la Història d’una població civil en un dia de mercat quan més població podia haver-hi concentrada, iles tropes franquistes tampoc dubtaren en afusellar capellans bascos lleials al seu govern legítim.

En Navarra, en un territori que no va arribar a veure’s afectat directament pels enfrontaments bèl·lics, uns 3000 republicans (socialistes, ugetistes i nacionalistes bascos) foren afusellats l’estiu del 1936, pel règim de Franco.

L’any 2002 el Parlament de de Navarra seixanta-sis anys després va d’aprovar una resolució amb tres afirmacions rotundes que situen els esdeveniments:

¯    1)”Es publico i notorio que en Navarra, uno de los lugares donde se gestó el golpe militar, no se desarrolló en 1936 enfrentamiento bélico alguno”.

¯    2) Los asesinatos se llevaron a cabo por partidas organizadas por los –sublevados sin mediar ningun atisbo de legalidad”.

3) Estos actos criminales se ejecutaron no sólo con el beneplácito de la jerarquia católica, públicamente a favor del llamado Alzamiento, sino en algunos casos

con su participción directa”.franco

 

Leave a Reply