Norma francesa de la laïcitat

Traducció del francès.  A.C.

CHARTA DE LA LAÏCITAT

 

la.laicite.sur.les.mursLa Nació confia a l’Escola la missió de fer adoptar als alumnes els valors de la República.

 

1)FraFrança és una República indivisible, laïca, democràtica i social. Assegura la igualtat davant la llei, en el conjunt del seu territori, de tots els seus ciutadans. Respecta totes les ceences.

 

2)La La República laïca organitza la separació de les religions i  l’Estat. L’Estat és neutral en qüestions de conviccions religioses i espirituals . No hi ha religió d’Estat.

 

3) La laïcitat garanteix la llibertat de consciència a tots. Cadascú és lliure de creure o de no creure. Permet la lliure expressió de les seves conviccions, en el respecte de les dels altres i en els límits de l’ordre públic.

 

4) La Laïcitat permet l’exercici de la ciutadania, conciliant la llibertat de cadascú amb la igualtat i la fraternitat de tots i la preocupació de l’interès general

 

5) La República assegura en els establiments escolars el respecte de cada un d’aquests principis.

 

6) La laïcitat de l’Escola ofereix als alumnes les condicions per forjar la seva personalitat, exercir el seu lliure arbitri i fer l’aprenentatge de la ciutadania. Protegeix de tot proselitisme i de tota pressió que els impediria fer la seva pròpia elecció.

 

7) La laïcitat assegura als alumnes l’accès a una cultura comuna i compartida.

 

8) La laïcitat permet l’exercici de la llibertat d’expressió dels alumnes en el límit del bon funcionament de l’Escola com en el respecte dels valors repúblicans i del pluralisme de les conviccions.

 

 9) La laïcitat implica el refus de totes les violències i de totes les descriminacions. Garanteix la igualtat de les noies i els nois i es recolza en una cultura del respecte i de la comprensió de l’altre.

 

10) Tot el personal ha de transmetre als alumnes el sentit del valor de la laïcitat, així com dels altres principis fonamentals de la República. Vigilen la seva aplicació en el marc escolar. Han  de fer conèixer aquesta carta als pares d’alumnes. 

 

11) El personal té el deure d’estricta neutralitat :no deuen manifestar les seves conviccions polítiques o religioses exercint les seves funcions.


12) Les ensenyances són laïques. A fi de garantir als alumnes l’obertura més objectiva possible a la diversitat de les visions del món així com a l’extensió i a la precisió del saber, cap tema és exclòs a priori del l’qüestionament científic i pedagògic. Cap alumne pot invocar una convicció religiosa o política per a discutir-li a un professor el dret a tractar una qüestió del programa.

 

13) Ningú es pot prevaldre de la seva pertinança religiosa per refusar conformar-se a les regles dins l’Escola de la República.

 

14) En els establiments escolars públics, les règles de vida dels diferents espais, precisa, desen el reglament interior, són respectuoses de la laïcitat. El port de signes o vestimenta a través dels quals els alumnes manifesten ostensiblement  una apertenència  religiosa és prohibit.


15) Per les seves reflexions i activitats, els alumnes contribueixen a fer viure la laïcitat en el seu establiment

 

 La carta del ministre d’educació per explicar la charta

Refundar l’Escola de la República és donar-li el seu lloc en la transmissió del bé comú i de les regles,  principis i valors que la fondamenten. Perquè la República porta una exigència de raó i de justícia, li toca a l’Escola francesa  contribuir a construir del comú, la igualtat, la llibertat i la fraternitat.

Es tracta d’acompanyar els alumnes en el cami de la ciutadania sense ferir cap consciència : és la mateixa essència de la laïcitat.

La vocació  de la charta que teniu en mans , exposada en les nostres escoles, col·legis, liceus és però sobretot ajudar tothom a comprendre el sentit d’aquestes regles, a apropiar-se-les i a respectar-les. La laïcitat a l’Escola no és un estorb a la llibertat, sinó la condició de la seva realització. No està mai dirigida contra els individus ni contra la seva consciència, però garanteix la igualtat de tractament de tots els alumnes i la igual dignitat de tots els ciutadans. Refusant totes les intolerancies i totes les exclusions. Es el fonament del respecte mútu i de la fraternitat .

 

És el paper de cadascú de nosaltres i la missió de l’Escola republicana, és de fer compartir aquests valors que ens enalteixen i ens ajunten.

 El ministre d’educació nacional

Vincent Peillon.

 ********

Em permeteu acabar aquesta traducció de amb 3 reflexions :

Els qui  hem rebut  l’ensenyament d’aquestes normes a França podem certificar la pulcritud amb laqual són aplicades.

  2) L’experiència democràtica d’aquests darrers anys a l’Estat espanyol ens demostra que tots els polítics no són iguals i que mentre uns, d’esperit laïc, amplien i universalitzen els drets democràtics sense que ningú es vegi obligat a aplicar-los, els altres els retallen i  intenten fer el que han fet històricament, moldar el país i els ciutadans a les  seves pròpies creences.

3)  El centralisme de Estat francés, des de Lluís XIV i Richelieu  ha pogut mantenir-se  sens dubte pels  valors democràtics dels enciclopedistes, de la Revolució  i finalment amb el remarcable laïcisme,   reixint  allò que la seva veína monarquia espanyola encara està buscant i que probablement no aconseguirà mai, la seva unitat!

 

Leave a Reply