València, la “Comunidad” més corrupta i més espanyolista!

campsbigotes

Segons el Centre d’Investigacions Sociològiques CISIC el 31,4% dels valencians es senten “únicament espayols” o “més més espanyols que valencians”. Per davant solament tenim  Castilla y León, cuna de Castella i germen d’Espanya, i la Comunitat de Madrid, “capital del Reino”.  Després ve la Comunitat Valenciana!

Contrasta la espanyolitat identitaria dels valencians amb la de les altres comunitats amb llengua pròpia. En la Comunitat Valenciana,únicament el 9% d’habitantes es senten més de la seua comuntat autónoma (més valencià que espanyol). En Navarra són el 30%, en Catalunya el 26%, en el País Basc el 24%, en Galicia el 22% i a les Illes  el 21%. Tototes les altres comunitats amb llengua propia doncs, duplquen i tripliquen alPaís Valencià en sentimentiment dentitari propi. I si se’ls pregunta,els valencians no dubten en ratificar el seu entusiasmeme españolista: un 90% de valencianes es declara mmolt orgullós o bastant orgullós de ser espanyol, mentre que  l’orgull de ser valencià baixa al 81%. Quaranta anys de franquisme  expliquen, en part, aquest fenòmen. Aix í com a la insensibilitat electoral a la corrupció!

PAÍS

València, la “Comunidad” més corrupta i mes espanyolista!

Segons el Centre d’Investigacions Sociològiques CISIS el 31,4% dels els valencians es senten “únicament espanyols” o “més méspanyols que valencians”. Per davant solament tenim  Castilla,germeuna de Castella y germen d’España, i la Comunitat de Madrid, Madrid, “capital del Reino”.  Després ve la Comunitat Valenciana.

Contrasta la espanyolitat identitària dels valencians amb la de les altees comunitatas amb llengua propia. En la Comunitat Valenciana, sólament el 9% de habitantes se senten més de la seua comunidad autónoma (més valencià) que espanyol. En Navarra són el 30%, en Catalunya el 26%, en el País Vasco el 24%, en Galicia el 22% y en las Baleares el 21%. Totes altees  comunidades amb lengua propia dupliquen i tripliquen a la Comunitat Valenciana en identidad autonómica. I si se’ls repregunta els valencians no dubten en ratificar aqueste entusiasme españolista: un 90% de valencians es declara muy orgullós o bastant orgullós de ser espanyol, mentre que  l‘orgull de ser valencià baixa al 81%.

Y una altra dada a tindre e compte: el CIS recabà les respostes entre el 23 de gener i el 2 de maç. És dir, cuatre mesos avants, al que la Comunitat Valenciana contribuira encapçalant la compra de banderes espanyoles, segons edades del sector.

Leave a Reply