Nou document: Angelí Castanyer i Fons. BLASCO IBAÑEZ. SU IDEA SOBRE EL PROBLEMA AUTONÓMICO. SU INFLUENCIA SOCIAL EN LA POLÍTICA VALENCIANA-

D´aquest escrit de 1933, no exactament d´exili, es desprèn l´opinió que tenia un home autènticament d´esquerres y nacionalista convençut com era Angelí Castanyer i Fons sobre l´home polític Blasco Ibañez, una opinió oposada a la indiferència -quan no menyspreu- d´un cert nacionalisme de la postguerra, dominat a Catalunya per un moviment d´orígen i d´inspiració catòlica i unes actituds i posicions personals d’esquerra al País Valencià.

El nacionalisme d´esquerres anterior a la guerra civil al País Valencià era -com no podia ser altrament degut a un ben entès ordre de prioritats- militantment republicà i federal i com a tal, no podia no reivindicar la gran figura de Blasco i intentava fer-la seva. El nacionalista Castanyer, en aquells temps -si no de primers balbucejos renaixentistes sí nacionalistes- “excusa”, “justifica” l´actitud de Blasco, vol recuparar-lo: “Blasco Ibáñez se asomó al valencianismo; pero su gran intuición política le hizo recoger sin duda del autonomismo estas sencillas conclusiones: que no era posible llevar un pueblo al retorno de su sustantividad nacional para el establecimiento de una nueva organización política, sin antes no haberle aplicado el germen de renovación civil, el ansia de superación por la conciencia libre del individuo, lógica, precisa, indispensable para que el movimiento autonomista del País Valenciano no pudiera derivar nunca de un localismo miserable, ni en un imperialismo ególatra y perturbador. (“¦) se dio perfectamente cuenta de que el valencianismo era también un problema de cultura, de recuperación sustantiva de nuestra personalidad, y que no era posible sustraerse al sentido reaccionario que forzosamente habrían de imprimir a la obra de reconstrucción espiritual los elementos intelectuales llamados a crear la ortodoxia valencianista” i cita la proclama federalista del polític: “Ojalá en el futuro, toda la Península, desde los Pirineos al Estrecho, del Mediterráneo al Atlántico, sea una confederación de Estados autónomos con vida propia, un conjunto de organismos robustos, en admirable equilibrio, sin sobreponerse unos a otros, que unan para la gloria de una patria común las diversas lenguas, los múltiples caracteres, las variadas crónicas de riqueza histórica, y ostenten, con noble orgullo, su título de “Estados Unidos Hispano-Lusitanos, gran República Federal de Iberia”.

En front o al costat d´aquesta actitud i d´aquest possible camí –avui probablement desfasat– que la República no va recollir i les circumstàncies de la dictadura van interrompre, va sorgir un altre discurs, a més, tergiversat pel franqusime. Un discurs que no podia arribar a una opinió pública amordaçada, i que per força no era redactat en termes polítics pel que fa a l´aspecte social i confús en l´aspecte nacional, deixant entendre uns màxims que mai han estat definits políticament; un discurs que a Catalunya va triomfar a la transició i va tenir la seva màxima expressió, per l’essencial, en el pujolisme, i al País Valencià ha desembocat en la situació en que ens trobem avui: amb una base lndiscutiblement molt més sòlida culturalment i un dèficit polític evident.

A.C.R.

Leave a Reply