Catalunya Causa Comuna

logo_causa_comunaDivendres, després d´uns mesos de molta feina de preparació, es va presentar als mitjans de comunicació el grup impulsor de la Conferència Oberta “Catalunya Causa Comuna” i es va difondre la crida a participar-hi:

Som gent de diferents actituds i opinions polítiques que coincidim en la necessitat de revitalitzar i obrir més el debat públic a casa nostra: no pot reduir-se a la polèmica entre els partits sobre posicions i prejudicis que es donen per descomptats.

Creiem que és necessari que homes i dones de posicions democràtiques diferents tinguin l´oportunitat de parlar i discutir sobre les qüestions que afecten tothom i que preocupen la majoria. Aquesta conversa col·lectiva no ha d´implicar sols els partits, sinó tots els homes i dones que se senten responsables del present i futur de Catalunya.

Per això, des de posicions plurals, afirmant el respecte a totes les opinions democràtiques, creiem que la Conferència Oberta que el partit dels socialistes ha proposat, amb el lema “Catalunya Causa Comuna”, és una iniciativa positiva i ens proposem i us proposem de participar-hi.

Es tracta, com han explicat els seus impulsors, d´enraonar, de cap a cap de Catalunya, sobre els temes col·lectius que tenim al davant:

1. Enraonar sobre el què està passant, en aquest període de crisi i de canvis globals, ràpids i impressionants. Quines anàlisis, alternatives i propostes s´estan plantejant o es poden plantejar, en l´àmbit nacional, europeu i internacional, per tal de fer front als reptes i problemes que la crisi global suscita, i aprofitar-ne les oportunitats.
2. Enraonar sobre els contorns i estratègies del catalanisme del segle XXI, afirmant el seu caràcter de causa comuna, que defensi el pluralisme com una força, superi la confrontació de retòriques repetitives i asseguri la unitat civil del poble.
3. Enraonar sobre les bones pràctiques existents en el camp de la solidaritat i de la innovació socials, així com de les noves formes de participació i deliberació col·lectives. Creiem que el soroll de l´actualitat no deixa que les veus dels que actuen en aquest camp siguin escoltades com mereixen.

De tot això, vol debatre “Catalunya Causa Comuna”.

Creiem que, certament, és una invitació interessant, una mà estesa a tothom que vulgui participar-hi.

Us convidem a participar-hi!

Si voleu donar suport a aquesta iniciativa, podeu fer-ho a:

http://www.causacomuna.cat

Leave a Reply