Entrevista de TV3 a Raimon Obiols

Diu Cuni en aquesta entrevista de fa uns dies a TV3 que Obiols és un home de pensament. I diriem nosaltres, contràriament al que han pretès els seus adversaris, divertit . No entenem que els mitjans no ‘aprofitin més la seva figura en un moment on la imatge de la polí,tica està evaluada als ulls de la ciutadania.

Malgrat que es pot trobar al web de TV3 hem cregut interessant fer coneixer als lectors d’un temps, d’un país… el contingut de l’entrevista.

Leave a Reply