Exercici del dret de conquesta 300anys desprès

imagesEl Tribunal Constitucional acaba de suspendre el fet   que es consideri  a Catalunya el català “llengua preferencial”, la qual cosa implicava que l’administració podia redactar els documents interns i dirigir-se  a l’administrat en català, la llengua del territori, o en castellà la llegua de l’Estat si el ciutadà així ho sol·licitava. Està clar que cada cop van retallant tmés  les sortides a la famosa conllevança.  I no parlem de la immersió lingüística que seguirà. Si el català no pot ser “llengua preferent” als territoris on es parla, on volen que ho sigui?  O es que volen que desaparegui? En aquestes condicions la prohibició a la nostra època per part de Estat espanyol d’aquesta qualificació del català de “preferent” és com exercir el dret de conquesta  tres cents anys desprès del 1714, o 30 desprès del franquisme! És una veritable provocació i un magre favor que   li fa l’Estat al president de la Generalitat a poc temps de les eleccions al  decidir que  a Catalunya els socialistes no pactaran amb Esquerra Republicana.

Pocs polítics com José Montilla són capaços de descartar anticipadament  possibles alliances i  renunciar voluntàriament a la possibilitat de renovar el seu càrrec. Aquesta actitud pot respondre a diferents motius: a un afany de claretat com anuncia el mateix interessat, i que no crec que els electors  valoraran;  o  potser sí! I aleshores podria ser  una mesura per capgirar els pronostics actuals desfavorables  de de les enquestes.

Hi ha una última interpretació que seria terrible pel partit dels socialistes  catalans .  Haver renunciat a poder  l’esquerra  governar a  Catalunya -eventualitat que sembla tranquilitzar el govern a Madrid- sense cap contrapartida; sense haver els socialistes espanyols, per exemple,  bellugat un dit  per enfocar d’una vegada el camí del federalisme.

Leave a Reply