Fundacions

El cas Millet ha tret a la palestra el funcionament de les Fundacions lligades a partits polítics. Com un dibuix val més que cent discursos, hem volgut il·lustrar el fet que -com tot- el mal no està sempre en els conceptes sinó en la mala actuació de responsables o -podríem dir- d’irresponsables. Per tant una mala actuació no ha de perjudicar als que actuen correctament. Tampoc ha de recaure sobre el conjunt de partits ni sobre la concepció mateix d’aquest tipus de Fundacions que compleixen tasques útils.

El que estem dient són evidències però, pels temps que corren no està de més recordar-les.

fundaciocFundacior

Leave a Reply