Informe sobre l’ensenyament en valencià

El sindicat de treballadores i treballadors de l´ensenyament del País Valencià-intersindical valenciana (STEPV-iv) ha elaborat una anàlisi de dades sobre l´ensenyament en valencià pel curs 2007-2008.

La primera constatació que fa el sindicat és que el govern valencià del PP encara no ha marcat objectius per al desplegament i aplicació de la Llei d´Ãšs. No fixar objectius, és la millor manera per un govern… d´impedir saber si es compleixen o no!

El que diuen les xifres és que un 25% de l´alumnat rep l´ensenyament en valencià però al no disposar de més informació no es pot saber si és una bona o mala dada en la mesura que no se sap si representa la voluntat actual dels valencians o si la xifra és el resultat del poc interès manifestat pel govern del PP per la nostra llengua.

El que també es constata, i és un escàndol, és que l´alumnat escolaritzat en valencià representa en la xarxa pública el 94% i només un 6% en la xarxa privada concertada!

Un altre punt molt negatiu és que es perd estudiants amb valencià al passar de primària a segundària, i també en l’ensenyament no obligatori. Això, junt amb el fet -com hem vist- que la xarxa privada concertada no assumeixi la seva part d’ensenyament en valencià com a Catalunya no assumeix la seva quota d’alumnes emigrats, dona per resultat una mala distribució territorial que configura un país sense cohesió lingüistíca.

El punt positiu és la valoració sobre els programes d’ensenyament en valencià que indiquen la seva idoneïtat per arribar a un coneixement equilibrat de les dues llengues i per tant que seria molt convenient que aquests programes arribessin al conjunt de la població.

Però això, amb el govern del PP -amb el del PSPV-PSOE no és que, ara per ara, hi hauria més garanties- són figues d’un altre paner!

Leave a Reply