Nacionalistes i d’esquerra

En general la gent  que és d’esquerres,–Ep! en general- ho és perquè a més de pensar en  ells mateixos pensen en els altres . I quan, a més de ser d’esquerra, estimen la seua terra i la seua llengua i  són –no m’agrada malgrat el titular, ni la paraula ni el concepte, nacionalistes- resulta que continuen pensant, amb raó o sense,  amb els demés; en aquest cas amb els drets dels immigrants, ja siguin vinguts d’altres terres de l’Estat  espanyol o de territoris més llunyants.

Bé, tpotser sigui just de reconèixer -ningú és perfecte- que el nacionalisme del que parle no deixa de ser  un nacionalisme interessat en la mesura que és  concient que la força de Catalunya, sobretot a partir del franquisme  resideix en la unitat ciutadana aconseguida pel seu poble, autòctons i immigrats i fills d’imigrats,  i que segons com, es corre el perill de que es trenqui taquesta unitat  i en lloc d’avançar, es reculi!

Cada cop peró, s’axequen més veus  que pensen que això és una espècie de xantatge i que les responsabilitats d’un eventual trencament, d’existir,  seria cosa de dos i les conseqüències negatives també compartides. I les responsabilitats serien d’aquells que  s’ampararien en  lleis discutibles per traïr els principis i la justícia.

Passen els anys i un  va veient com canvia la qüestió social davant l’amplitut d’escala dels problemes que semblen cada cop més llunyants i inaccessibles per la ciutadania i els seus representants amb la mundialització. En la qüestió nacional, és a dir en el dret de les nacions a disposar d’elles mateix, al contràri, un ho veu més a prop , no que sigui més fàcil actuar en qüestions identitàries, però sí amb més possibilitats  d’intervenció.

I  davant les ofensives repetides i els atacs a les llengues minoritàries per part del nacionalisme espanyol, la llegua  del qual  no corre cap perill, cada vegada un es va fent més preguntes, i la primera d’aquestes preguntes és la següent:

_ A veure, tenim el dret els catalanoparlants, no solament a a utilitzar, sinó , vist les circumstàncies, a  defensar la la nostra  llengua minoritària en aquells territoris on es parla, amb tots els mitjans posibles i en particular amb una discriminació positiva i una immersió longüística ?

_ I una segon pregunta:  perquè els nostres drets nacionals i ligüistics han d’estar supeditats a la voluntat dels altres?  A una societat amb la qui compartim l’Estat i  que cada cop  exerceix més el seu poder i imposa el seu nacionalisme.

I finalment arrivem a la tercera pregunta: No està la gent d’aquesta societat que no es priva de donar lliçons de  valors  humans i democràtics i inclús reconeix el dret dels pobles a determinar el que volen ser,  no està profitant oncient o inconcientment una victòria  militar dels seus avant passats  sobre els meus? I si això és així, no es tracta, per part seva d’un simple abus de confiança en els temps en que vivim?

Sí, ja ho sé! No pretenec de refer la Història  i es tracta de política , i de política d ‘avui, de la convivència de la gent ad’avui i en les circumstàncies actuals d’una nació i una gent que se sent dicriminada pel poder espanyol. La llengua cespanyola, avasalladora a Catalunya i no parlem del País Valencià, té els seus drets  reconeguts i els individuals dels castellano parlants, garantits;  (sobre 7 milions  d’habitants, a Catalunya solament s’han interposat  5 demandes d’ensenyament en castellà!). La resta és agitació política del nacionalime espanyol.

I justament, parlant de convivència,  la ciutadania d’esquerres de la que parlem  i que s’està fent, tant a Catalunya com al País Valencià la sèrie de preguntes que hem esmentat, ha donat en el passat llunyà  i més  recentment durant la transició democràtica, més proves de cordura,  de tolerància i esperit democràtic que tota “la nació” espanyola en tots els seus segles d’existència!

I hem de trobar el moment i la forma de resoldre civica i políticament  d’una vegada per totes, un problema enquistat en aquest malaguanyat Estat que no vol deixar de ser allò que ja no pot ser.

Leave a Reply