Percentatge

Gràcies a Artur Mas ja sabem el que val ser President de la Generalitat o millor dit, el que està disposat, ell, a pagar-ne: 10% del seu sou!

D´aquestes coses no se´n parla, es fan. I quan es fan se saben i no cal parlar-ne.

Leave a Reply