Per parell

costafabra

Aquests dos il·lustres representants del poble valencià, Ricardo Costa i Carlos Fabra, de tota evidència estan en política per vocació de servei públic. Del fet de portar el secretari del PPV un rellotge a cada bras, no sé que pensar-ne; i quan et diuen que un val la broma de 20.000 euros, encara menys! Jo crec que s’esforça en portar-los per delicadesa i deferència envers aquells que de manera altruista li fan regals. Per demostrar-los que l’encerten de ple amb els seus gustos.

Veus, el Felix Millet no té tants miraments, els 10 milions d’euros pispats no els anava exibint en agraiment a la ingenuitat generosa dels amants de la música!

Ja se sap, la tradicional discreció de la burgesia amb pedigree…

Leave a Reply