El tràgic accident del dia de l’Apostol Santiago

El nostre respecte a totes les víctimes d’aquesta tragedia que res ni Ningú ha tingut la voluntat i el poder  d’evitar en un dia tan senyalat com el mateix dia de la festa de Santiago!
Respectem Igualment, els creients capaços de mantenir la seva fe intacta malgrat l’accident en tan extraordinaria circumstància.
Simplement, nosaltres ens permetrem de demanar a  l’Església i als seus fidels el mateix respecte envers aquells que per moltes raons, i en particular per motius semblants a l’esmentada  ciscumstància , els  hi és impossible, amb tota honestidad, ser creients.
I tant a la gerarquia de l’Església com als seus fidels  els demanen que s’acontentin de viure  amb tota humilitat la seva fe, i deixin  d’utilitzar el poder i la gran influència que indiscutiblement tenen per intentar imposar políticament les obligacions de seves crènces a la resta de la ciutadania.

Leave a Reply