La mosca

Cada vegada més aprecio l’estil del veterà periodista Arturo San Agustin. Donant compte en El Periódico del llibre que acaba de publicar el seu amic i monjo benedictí Hilari Ragué titulat Mecanoscrit sobre els monjos de Montserrat, cita una anècdota que va tenir lloc en un refectori. Com al text del periodista no li sobra ni li falta una coma, ens limitarem a citar-lo textualment:

“Els monjos, ja saben, mengen en silenci i no poden demanar mai res, ni per senyes, ni per si mateixos. Per caritat fraterna només poden demanar alguna cosa per al proïsme. Per això, quan cert monjo va observar que al seu plat de sopa havia caigut una inoportuna mosca, es va limitar a senyalar el plat del monjo veí i dir-li al monjo encarregat del servei: “Aquest germà no té mosca”.

Leave a Reply