Pena de mort

Fer entrar pel seu propi peu una persona a la cambra de la mort, un dia determinat, a una hora precisa, i treure-la cadàver, és un acte tan criminal com el que aquesta persona hagi pogut cometre.

Leave a Reply