Segona edició de no mos fareu catalans

no mos fareu catalansLlibres com No mos fareu catalans de l’amic Francesc Viadel són més necessàris que mai i invite els escriptors i intel·lectuals a publicar-ne  però també a fer articles adreçats al poble  com fa el mateix Viadel i el també escriptor cToni Mollà, per poder repartir-los els joves com en els temps del franquisme entre els qui no volen prendre conciencia, tan a dreta com a esquerra, que, amb el que estem veient, arribem a uns extrems  que més que una qüestió ideològica resulta ser  una  qüesitió  de dignitat de País.

El valencianisme vé de lluny i amb l’estil de l’època, dos nacionalistes republicans, els germans Josep i Angeli Castanyer  escrivien  el 1945 des de l’exili: la generació actual del valencianisme polític es disposa a continuar la lluita, per si sols i amb qui la comprenga, d’acord amb els principis inalterables de la llibertat pel progrés i del progrés per la humanitat, de cara al poble i en servei de la pàtria. Volen reprendre de bell nou l’estil heroic i concentrat que li és propi al valencianisme.”  I  la frase acaba amb quests mots:  “ Fora el camarillisme rastrero, el partidisme aborregat, la salsa grollera dels pasteleos centralistes.  I ·a qui li agrade aspirar l’atmosfera tèrbola del “vent de ponent, bon viatge: Ancha es Castilla.”

Un frase malauradament, avui més que mai, encara aplicable, per vergonya de tots plegats tan a la dreta com a l’esquerra majoritària! 

Leave a Reply