Francisco Ruiz Ferrando, mestre d’obres de Foios

 Francisco Ruiz Ferrando fou mestre d’obres i constructor a Foios de la fàbrica Jutera Española el 1926, de les escoles,  l’Albereda, i el Musical, à més de la planificació de l’eixample del poble inspirat  amb el de Barcelona.

Empresari solvent, era republicà i un admirador de Blasco Ibañez i gran amic de Práxedes Mateo Sagasta. Va ser  un home, professional i personalment avançat a les idees del seu temps i d’una gran genrositat amb els marginats  de la vida. Al finalitzar la guerra civil va haver de retirar-se discretament.

 Han hagut de passar molts anys de dictadura , i en aquest país la recuperació de la Memòria Històrica ha estat  obra dels nets. En aquest cas la seva neta Anna va tenir la idea d’ entrevistar, micro en mà, cinc contemporanis del Tio Francisco i és a partir d’aquestes entrevistes i records familiars que hem  pogut escriure una semblança   que avui oferim  als joves i a tots aquells que no  van poder obtenir el llibre quan l’Ajuntament de Foios el va publicar.

Enllaç al llibre

Leave a Reply