HUMOR

Els Jocs Olímpics de Barcelona

Recordeu? Els cadells de CiU no van arribar a apagar la flama olímpica dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 com han reeixit a fer-ho els qui s´oposaven a la seva celebració a la China. Però tampoc va desaprofitar l´ocasió el govern de Jordi Pujol per posar pals a les rodes a l´ajuntament de Pasqual Maragall, des de les burles al COBI, la campanya “Freedom for Catalonia” dels seus cadells, fins l´oposició a l´arribada del metro a Montjuïc. Ara bé, això sí, al final, davant l´èxit, tots contents!

Ajudant els Jocs

El doble joc

L’opinió de CiU sobre el Cobi

L’era Pujol

Com veuen Catalunya

Durant els 23 anys de govern conservador, papers canviats

Serp d’estiu electoral

Estudi tècnic d’ubicació dels abocadors

El llibre de Josep Benet contra el President Tarradellas o per a què serveix un Centre d’Història Contemporània

Banca Catalana

Leave a Reply