Museu imaginari

El Museu Imaginari el componen una seixantena de reproduccions meves en miniatura d´obres clàssiques de la història de la pintura realitzades a l’oli sobre tela o sobre taula, totes a escala de 1/12.

D´aquesta manera, les miniatures permeten obtenir una visió global dels formats relatius de les obres originals, visió que cap llibre d´art pot oferir.

La selecció d’obres que componen el Museu Imaginari -resultat del meu particular itinerari pictòric- per la dificultat de reunir els originals, difícilment es podran observar juntes.

Una exposició itinerant per diversos municipis, organitzada per la Diputació de Barcelona, ha permès posar les miniatures a l’abast d´un gran nombre d’espectadors.

Us invito a visitar el Museu:


Leave a Reply